Пані Оксана – адвокат, арбітражний керуючий (розпорядник майна боржника, керуючий санацією, ліквідатор), член Ради адвокатів м. Києва, є членом Асоціації юристів України, Асоціації адвокатів України, Всеукраїнської громадської організації України «Рада адвокатів України», Громадської організації «13 район», приймає активну участь в суспільній діяльності адвокатури м. Києва й України в цілому.

Досвід роботи в сфері надання юридичних послуг – 12 років.
Досвід роботи практикуючим адвокатом більш аніж 7 років.

Соколовська О. має значний досвід успішного представництва і захисту інтересів клієнтів, в тому числі іноземних інвесторів, в судових інстанціях України. Пані Оксана здійснює представництво клієнтів в господарських і корпоративних спорах, розробляє ефективні алгоритми захисту майнових прав і інтересів клієнта, надає правовий захист в кримінальному провадженні, постійно залучається для консультування й проведення експертиз різних комерційних проектів і аналізу законодавства.

В своїй діяльності Соколовська О. досягає оптимального рішення в інтересах юридичних або фізичних осіб, права яких захищає. Адвокат має теоретичний досвід внаслідок участі в конференціях в якості доповідача з темами, які підлягають тлумаченню серед юристів.

Освіта: Національна Академія внутрішніх справ, юридичний факультет, 2005.

Адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Кримінальні справи
Вдале використання адвокатом норм Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України дасть можливість захистити …
Юридичний супровід
Для ведення бізнесу необхідно професійний юридичний супровід з питань належної підготовки пакету статутних документів компаній …
Сімейні справи
Одне з самих адекватних рішень в сімейних спорах, звернутися до адвоката, який професійно володіє теоретичними знаннями у сімейному праві та має …
Цивільні справи
Якщо вам потрібен надійним та досвідчений адвокат по цивільним справам, який буде представляти ваші інтереси, цивільний адвокат …
Земельні правовідносини
Правова допомога, яка надається адвокатом у сфері земельних правовідносин включає в себе фактично ведення судових спорів, пов’язаних з порушенням …
Юридична консультація
Найперший крок на шляху вирішення складних життєвих ситуацій це – консультація юриста або адвоката (часто називають – юридична …

Клієнт звертається до адвоката, а не інших спеціалістів в галузі права.

Адвокат має не лише теоретичні знання, а і практичний досвід. Слід також зазначити, що адвокат, в порівнянні з юристами, за неналежне виконання обов’язків, визначених договором про надання правової допомоги, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності і позбавлений свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльністю. Це неодмінно зобов’язує адвоката відповідально і з особливою увагою відноситися до кожного клієнта. Додатковими гарантіями діяльності адвоката, встановлених законодавством України, є заборона будь-яких втручань та перешкоджань здійсненню адвокатської діяльності посадовими особами виконавчої, судової влади, вимагання відомостей, що становлять адвокатську таємницю, проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних зі здійсненням адвокатської діяльності, втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом тощо.

Коли саме можуть знадобитися послуги адвоката або консультація адвоката?

Тут прикладів в нашому повсякденному житті існує дуже багато. Будь-який випадок вимагає ретельного індивідуального підходу, а також проведення аналізу усіх складових даної ситуації, які виникають і потребують врегулювання. Існує думка, що потреба у послугах адвоката виникає безпосередньо на стадії судового розгляду справи в тому або іншому суді. Звичайно дана думка є помилковою. Медіація є найбільш м’якою формою альтернативного, позасудового вирішення спору. Під час процедури медіації сторони, які беруть участь в конфлікті, самостійно приходять до взаємовигідного рішення, спираючись на досвід, знання та вміння медіатора – адвоката.

Висококваліфіковане представництво адвоката в суді

Надання юридичної допомоги адвокатом в суді – це гарантії того, що клієнт під час судового процесу буде мати належний захист від тиску зі сторони опонентів і суду, буде в повній мірі проінформований про всі обставини справи, перевагах і ризиках, правах и обов’язків сторін в процесі. Адвокат, який здійснює представництво інтересів в суді, здатний швидко і ефективно продумувати стратегію захисту клієнта, забезпечив тим самим максимальні права на перемогу.Відомі сотні прикладів того, як за допомогою професійних адвокатів люди перемагали в самих безнадійних судових процесах. Тому звернення до захисника за консультацією у випадках спірних справ і питань повинно стояти у Вас на першому місці. Пам’ятайте також, що норми права адвокат може тлумачити прямо або діаметрально протилежно, і невідомо якою саме стороною закон може повернутися до Вас.