ГОСПОДАРСЬКЕ (КОРПОРАТИВНЕ) ПРАВО

Господарське право — галузь права, яка регулює суспільні відносини, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності юридичних осіб. З погляду підприємства, ці відносини та супутні процеси можна розділити на три типи:

– професійна діяльність (виробництво товарів (робіт, послуг) з метою отримання прибутку, відносини з реалізації товарів, їх доставки, зберігання та інші;

– професійна діяльність (виробництво товарів (робіт, послуг) з метою отримання прибутку, відносини з реалізації товарів, їх доставки, зберігання та інші;

– господарська діяльність організаційно-майнового характеру щодо створення та припинення підприємств, управління власністю;

Господарсько-правове регулювання підприємницької діяльності, регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

Для ведення бізнесу необхідний професійний юридичний супровід з питань права, застосування та тлумачення нормативно-правових актів, прийнятих законодавцем.

Консультації з питань зміни законодавства та порядок його реалізації у практичній господарській діяльності підприємства, ведення переговорів з клієнтами та підрядниками, правова позиція перед контролюючими органами, спори, пов’язані із захистом прав споживача, визнання договорів недійсними, стягнення коштів з юридичних осіб також мають надаватися спеціалістом – адвокатом БЮРО.

Відповідно, для нормального функціонування та управління підприємствами і бізнесом, необхідна правова підтримка кваліфікованого спеціаліста у сфері комерційного, господарського, податкового права.

Послуги адвокатом БЮРО у сфері господарського права:

  • юридичний супровід діяльності підприємства;
  • юридичний аудит, аналіз документації;
  • вибір оптимальних форм реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності та мінімізації оподаткування при здійсненні угоди;
  • договірна робота;
  • консультування з питань забезпечення виконання договірних зобов’язань;
  • аналіз проектів договорів для виявлення та зменшення ризиків;
  • підготовка всіх типів договорів, що не суперечать законодавству України;
  • перевірка повноважень контрагентів та їх представників на укладання договорів, їх фінансового статусу;
  • участь у переговорах щодо укладання та правової експертизи різних видів договорів;
  • представництво інтересів Клієнтів у рамках позасудового та судового вирішення договірних спорів;
  • супровід зовнішньоекономічної діяльності;
  • комплексне консультування резидентів та нерезидентів з питань, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю на території України;
  • складання та експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
  • консультування з питань оптимізації митних платежів, митного регулювання, здійснення експортно-імпортних операцій;
  • юридичне забезпечення зовнішньо-економічних валютно-кредитних операцій;
  • трудові відносини;
  • консультування з питань трудових та соціальних прав працівників;
  • складання індивідуальних та колективних трудових договорів, правил трудового розпорядку, іншої внутрішньої документації підприємства, що передбачає трудові відносини;
  • консультування та представництво інтересів клієнта при розгляді трудових спорів;
  • дозвільна документація;
  • консультації з питань необхідності та умов отримання дозвільної документації, включаючи дозволи, ліцензії, сертифікати;
  • підготовка пакету документів для отримання дозвільної документації, а також юридичний супровід процесу їх отримання;
  • юридичні консультації щодо дотримання умов та вимог до господарської діяльності на підставі дозвільної документації;
  • державні закупівлі;
  • юридичний аналіз тендерної документації;
  • підготовка юридичних висновків з питань державних закупівель;
  • консультування з питання договорів про закупівлю та підготовка таких договорів;
  • юридичний супровід процедур закупівель;
  • представництво інтересів Клієнтів під час тендерних спорів;
  • представництво інтересів компанії при вирішенні спорів та судових розглядах;
  • вирішення спорів про стандартизацію та технічні умови;
  • вирішення спорів за договорами;
  • вирішення спорів щодо регулювання цін на товари та послуги;
  • претензійно-позовна робота;
  • стягнення заборгованості;
  • представництво інтересів фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у господарських судах усіх інстанцій;
  • захист та представництво інтересів фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у стадії виконавчого провадження;
  • оскарження незаконних дій та рішень органів державної влади, що порушують права та свободи фізичних та юридичних осіб.

    Натискаючи на кнопку, я даю згоду на обробку своїх персональних даних
    1000 судових процесів позаду
    98% виграних справ
    80% клієнтів приходять за рекомендацією
    Компетентність
    Порядність
    Досягнення результату
    Індивідуальний підхід