ЯК ВПЛИНУТЬ БОЙОВІ ДІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ІНСТИТУТУ  АДВОКАТУРИ?

Набуття Україною статусу незалежної держави у 1991 році поставило перед молодою країною цілу низку завдань соціально-економічного та політичного характеру, вирішення яких потребувало серйозних зусиль з боку законодавця. Одним із інститутів, який вимагав серйозних змін, був інститут адвокатури. Важливість вирішення цього проблемного питання обумовлена тим, що адвокатура є комплексним проявом як державного, так і суспільного інтересу, оскільки саме через адвокатуру і завдяки їй правова держава реалізує можливість забезпечення своїм громадянам їх прав і свобод. З одного боку, діяльність адвокатів має конституційно обумовлений державно-значимий характер, а з іншого боку, адвокати мають бути максимально незалежними від держави, щоб ефективно захищати громадян і юридичних осіб від свавілля.

Наступним і найголовнішим, надзвичайно актуальним у ракурсі досліджуваного питання політико-правовим актом, який суттєво вплинув на подальший розвиток інституту адвокатури в Україні, стала Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року. Важливість прийняття цього акту пояснюється тим, що Конституція – це основа всього законодавства держави.

Так, Конституція України наділила адвокатуру певними конституційними повноваженнями, зокрема статтею 59 передбачено право кожного на правову допомогу і на вільний вибір захисника, статтею 63 гарантовано право на захист підозрюваному, статтею 29 дозволено кожному заарештованому чи затриманому користуватися правовою допомогою захисника. Слід також назвати статтю 1312 Основного Закону, якою передбачено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Державою гарантується незалежність адвокатури.

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

На сьогоднішній день адвокати є дійсно незалежні у своїй професійній діяльності від будь-яких органів державної влади завдяки відстоювання своїх прав та інтересів у самоврядній, професійній організації адвокатів – Національній асоціації адвокатів України. За часи роботи НААУ були створені комітети захисту прав адвокатів, гарантій професійної діяльності, захисту прав людини, комітет з питань верховенства права, метою діяльності яких є саме захист професійних та інших прав адвокатів, сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності та необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Попри те, що Україна перебуває у стані війни вже 8 років (2014-2022рр.), певна група адвокатів  намагається створити спроби війни всередині країни, застосовуючи руйнівну силу в адвокатурі. Дані дії кидають тінь на інститут АДВОКАТУРУ в цілому. Всі спроби Президента України відстоювати на міжнародному рівні суверенітет держави є неефективними у випадку відсутності механізму боротьби за незалежність України всередині держави. Не можуть втілюватися в життя та проводитися реформи в країні, що перебуває у стані гібридної війни.  

Саме в період активної стадії Російської агресії на території України з’явилися адвокати, які очевидно бажають розпаду інституту адвокатури, вживають дії, спрямовані на підрив авторитету адвокатури у суспільстві, штучного створення серед адвокатів паніки та залякування, що є неприпустимим в правовій, незалежній  державі – України. Всі ці дії спрямовані на захоплення будь-яким чином органів адвокатського самоврядування та/або спроби передати незалежний інститут адвокатури під контроль державних органів.

Зовнішня політика України спрямована на: захист державного суверенітету; забезпечення безпеки країни; збереження цілісності державної території; забезпечення сприятливих зовнішніх умов для економічної співпраці, торгівлі, культурних зв’язків з іншими країнами; посилення впливу на міжнародні події, нейтралізацію несприятливих щодо України подій тощо.

Особливу увагу слід приділяти внутрішній політиці України та безпосередньо громадянам України, які перешкоджають досягненню цілей України на міжнародному рівні, паплюжать створені державою органи та прийняті органом законодавчої влади закони. Нажаль, серед адвокатів є колеги, які на перше місце ставлять отримання прибутку від органів адвокатського самоврядування будь-яким способом, без дотримання Правил адвокатської етики та закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так, не є новиною співпраця адвокатів з силовими структурами з метою отримання особистих преференцій всупереч інтересам клієнта; досить часто зустрічаються випадки протиправної поведінки адвокатів стосовно безпідставного отримання винагороди від клієнта та відсутність надання правової допомоги; втручання в діяльність органів адвокатського самоврядування, потурання принципу взаємної поваги між адвокатами, наслідком чого є притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності. Процедура притягнення до відповідальності адвокатів є відкритою, демократичною та досить тривалою, а відтак вчасно відреагувати на подібні незаконні дії адвокатів не завжди вдається дисциплінарній палаті. Таких випадків безліч, як і адвокатів, які не можуть зупинитися перед отриманням матеріальних благ будь-якою ціною. Вважаю, що слід докорінно змінити таке відношення до АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА та АДВОКАТУРИ в цілому на території нашої держави шляхом прийняття конструктивних та об’єктивних рішень вищим органом адвокатського самоврядування.

Отже, з метою реалізації прямих норм Конституції України, АДВОКАТУРА має проявити принциповість, незалежність та єдність під час обрання органів адвокатського самоврядування міста Києва.

 Адвокат                                                    Соколовська О.

  Натискаючи на кнопку, я даю згоду на обробку своїх персональних даних
  1000 судових процесів позаду
  98% виграних справ
  80% клієнтів приходять за рекомендацією
  Компетентність
  Порядність
  Досягнення результату
  Індивідуальний підхід